SPEK MOBIL TERBARU Mpv, CVT, Gasoline
 Mpv, CVT, Gasoline
 Mpv, Manual, Gasoline
 Sedan, Manual, Gasoline
 Mpv, Otomatis, Hybrid
 Suv, Otomatis, Hybrid